WinMENTOR

WinMENTOR – Descriere


WinMENTOR este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros şi en-detail, productie industriala si agricola, constructii, audit financiar-contabil, alimentatie publica, servicii, etc. Pachetul de programe este astfel conceput incat poate fi folosit si de catre persoane neinitate in contabilitate, odata ce configurarea initiala a fost definitivata sub indrumarea coordonatorului compartimentului economic. In momentul introducerii datelor din documentele primare in machete, programul genereaza automat inregistrarile contabile aferente, acestea putand fi vizualizate imediat.

Modulul principal MENTOR ofera urmatoarele facilitati de functionare:

Evidenta contabila

WinMENTOR asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de nivele. Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, închide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate în participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat inregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului. Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

Stocuri

WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, în strânsa legatura cu aspectul contabil. Iata câteva caracteristici:
• evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
• descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
• nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi în nomenclator);

• posibilitatea înregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
• identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare si a atributelor de caracterizare;
• folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
• evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
• calculul coeficientului de diferente de pret în cazul evidentei global-valorice.
Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:
• intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
• intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize, etc.);
• intrari din productia proprie;
• iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în productie si tiparirea de bonuri de consum;
• vânzari de marfuri sau produse din stoc sau vânzari de servicii evidentiate pe agenti de vânzare, cu tiparirea facturilor, avizelor de expeditie sau chitantelor fiscale corespunzatoare;
• vânzari la export, cu tiparirea de invoice;
• transfer de articole din stoc între gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de înregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
• evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
• evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de întocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise;
WinMENTOR înregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vânzari în functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmari termene de plata si majorari de întârziere la plata.

Furnizori si clienti

WinMENTOR da posibilitatea împartirii în clase de încadrare, în functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza în nomenclatorul de parteneri o singura înregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti în avans, furnizori – facturi nesosite, clienti, încasari în avans de la clienti, clienti – facturi de întocmit); în functie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.
• Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile în care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
• Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vândut în functie de volumul tranzactiilor înregistrate în decursul timpului cu un client.
• Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori în lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
• WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii în valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
• Stingerea obligatiilor de plata sau încasare pentru parteneri poate fi facuta si într-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
• Lista încasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vânzari care au intermediat vânzarile.

Incasari si plati

• WinMENTOR permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau incasare. Problema platilor si incasarilor in valuta este rezolvata complet, cu inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
• Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
• Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
• Tipareste registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.